Sık Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Tamamlayıcı Trafik paketleri nelerdir?

Tamamlayıcı Trafik paketleri sigortalı aracın işletimi sırasında oluşabilecek çarpma, çarpışma hasarları ve sigortalının kontrolü dışında gerçekleşebilecek yangın, hırsızlık  gibi risklere karşı koruma sağlayan yeni bir üründür. Ayrıca Tamamlayıcı Doğal Afet paketi ve Tamamlayıcı Sorumluluk ek paketi ile ürün kapsamını isteğe bağlı olarak genişletebilirsiniz.

İhtiyacıma göre ürün kapsamını belirleyebilir miyim ?

Evet, modüler yapısı ve sabit primler ile istediğiniz paketi seçerek poliçeyi oluşturabilirsiniz.

Zorunlu Trafik sigortam var. Trafik sigortam kendi aracımdaki hasarları karşılar mı?

Trafik sigortanız bir kaza yaptığınızda karşı aracın, karşı araçtakilerin veya yayaların sizin kusurunuzdan kaynaklanan maddi ve bedeni zararları öder. Tamamlayıcı Trafik Paketleri sizi ve aracınızı, siz hatalı olsanız dahi güvence altına alır. Ayrıca Trafik Sigorta teminatınızın yetersiz kaldığı durumlarda karşı aracın maddi ve 3.şahısların bedeni zararlarının ödemesini tamamlar.

Karşı aracın kusurlu olduğu kazalarda tamamlayıcı trafik paketi sahibiyseniz sizin sigortanız aracınızın onarımını sağlar ve daha sonra kusurlu olan aracın sigortasından gerekli ödemeyi geri alır. Siz herhangi bir işlem ile uğraşmazsınız.

Tüm araçlar için Tamamlayıcı Trafik Paketleri satın alınabilir mi?

Hayır. Sadece otomobil ve kamyonet araç tipleri için uygun bir üründür. Araç bedeli 100.000 TL’yi geçmemelidir ve trafik kademesi  4., 5., 6. ve 7. olan sigortalılar alabilmektedir.

Ürün ile birlikte sunulan ek fayda var mı?

Tamamlayıcı Çarpışma paketini almanız durumunda hasar anında çekim şartından bağımsız ikame araç, yol yardım hizmeti, mini onarım, acil kara ambulansı hizmetleri sunulmaktadır.

Araç yaşı sınırı var mı?

Tamamlayıcı Trafik Paketleri kapsamında yalnızca 4- 15 yaş aralığındaki araçlara poliçe düzenlenebilir. Akkasko ürünümüzde ise araç yaşı üst sınırı 10 yaştır.

Tamamlayıcı Trafik Paketleri sahibi olabilmek için Trafik sigortası poliçemin olması gerekir mi?

Evet, herhangi bir şirketten zorunlu trafik sigortanız bulunması yeterli. Ayrıca hasarsızlık kademesi 4. ,5. ,6. ve ya 7. kademe olmalıdır.

Sadece doğal afetler için paket satın alabilir miyim?

Evet, depremden, doluya, selden, fırtınaya kadar tüm doğal afet riskleri için sunulan paketi tercih edebilirsiniz.

Sadece sorumluluk için paket satın alabilir miyim?

Hayır, Tamamlayıcı Sorumluluk Paketi (İMM) bir ek paket olup bu üründe tek başına satılmamaktadır. Paket 1 ve Paket 2 seçeneklerinin yanında ilave ücret ile alınabilir.

Tamamlayıcı Doğal Afet paketi kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi durumunda muafiyet uygulanır mı?

Tamamlayıcı Doğal Afet paketi muafiyetsiz olarak sunulmuştur.

Hasar durumunda olmazsa olmaz bir belge talep edilecek mi?

Evet, ürünümüzün en önemli özelliği yaşanan kazanın Kaza tespit tutanağı veya resmi tutanak(polis zaptı, jandarma zaptı) ile belgelenmesi gerekliliğidir.

Aracımda hasar oluşması durumunda beyanda bulunarak hasar ödemesi talep edebilir miyim?

Hayır, beyan ile hasar ödemesi yapılmamaktadır.

Yangın veya hırsızlık hasarlarında ne kadar hasar ödemesi yapılır?

Evet, aracınız için piyasa rayiç bedeli kadar hasar ödemesi yapılacaktır.

Cam kırılması hasarları poliçe kapsamında mıdır?

Tamamlayıcı Çarpışma Paketi kapsamında yer alan teminatta kısmi cam kırılmaları kapsam haricidir. Sadece çarpışma hasarları neticesinde araç ile birlikte hasar gören araçların camları teminat altındadır.

Tamamlayıcı Trafik paketlerimize ve ya diğer ürünlerimize ilişkin soru, bilgi ve talepleriniz 0 242 230 49 90 No’ lu hizmet merkezimizden destek alabilirsiniz.

Sigorta şirketlerinin bir kısmı Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı kasko değer listesini baz alırken, bir kısmı alım-satım yapılan internet siteleri, galeriler ve oto acentelerinden alacakları fiyatların ortalamasını rayiç değer olarak belirleyecekler

En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortasi Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasi yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Seyahat sigortasi, sigortali olan kişinin yurtdışı seyahati esnasında herhangi bir kaza, sakatlanma, sağlik sorunları gibi risklerini belirlemis oldugu zaman dilimi içinde seçilmiş limitler kapsamı altına alan bir sigorta poliçesidir

Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

Türkiye Sigorta Birliği, oto alım-satımı yapılan internet siteleri, oto pazarları, oto galerileri, bayiler ya da bu konuyla ilgili kuruluşlar referans alınabilecek

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortasi bu masrafları da kapsar

Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) prim arttırımı ya da indirimi uygulanmayan basamaktan poliçe tanzim edilir.

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır

Trafik poliçesi bir kaza nedeniyle sadece kazaya karışan diğer araç ve kişilere verdigimiz bedeni ve maddi zararları karşılar. Aracımızda olan hasarları karşılayan sigorta Kasko'dur.

Evet yaş sınırı vardır. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan kişiler Ferdi Kaza sigortası yaptırabilirler.

1 Nisan 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler 1 Nisan 2013 tarihinden sonra yapılacak poliçeleri kapsayacak. Yürürlükte olan poliçelerinse süresi bitince yenilemeleri bu değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenlenecektir

Konut sigortalarında sigortalı; tapu sahibi veya kiracı ( sadece eşya sigortalarında geçerlidir ), sigorta ettiren ise sigorta primini ödeyen kişidir.

Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir

Seyahat sağlık sigortası mutlaka seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat başladiktan sonra poliçe düzenlenemez, düzenlenmiş poliçede plan değişikliği yapılamaz veya süre uzatımı istenemez. Sigorta poliçesi ile ilgili bütün işlemlerin seyahat başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir

   Eksik yada yanlış beyandan dolayı, alınması gereken prim ile gerçek prim arasında orana göre hasarda kesinti uygulanır. Eksik veya yanlış beyan edilen husus, sigortacının riski kabul etmemesini gerektirecek ise hasar rededilir

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir seklinde bir genelleme yapılmasi dogru değildir

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz

Trafik sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir

Hasarsızlık ve sürprim oranları aşağidaki gibidir:

Kasko sigortasında yer alan teminatlar aşağıdaki gibidir;

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ